onsdag 17. februar 2010

Innledning - Informasjonskløfter

I denne oppgaven skal jeg ta for meg hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter i dagens samfunn.

Informasjonskløfter er skille som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppa vet noe den andre gruppa ikke vet, og som gir den første gruppa et fortrinn i forhold til den andre” 1Det finnes vanvittige mange årsaker og grunner til at gruppe to ikke vet og har lik kunnskap som gruppe en har. I dagens samfunn har vi store muligheter til å få informasjon og fakta gjennom de store mediene som fjernsyn, radio, aviser og nettbaserte sider og aviser. vi har også mulighet til å utrykke oss, få bekreftelse, kritisere og få tilbakemeldinger. Men det er ikke slik at alle mennesker i verden har disse fantastiske mulighetene til å tilegne seg kunnskap igjennom nettet. I dagens samfunn er det store diskusjoner om temaene; informasjonskløfter, skille og kunnskapsløfter. Det er ikke til å legge skjul på at det er visse grupper i samfunnet som har større og bedre tilgang til nett. ”Det er de som har mye fra før, har bedre muligheter til å skaffe seg enda mer”. 2 Og siden dette er et faktum oppstår det store digitale skille, mellom de som ikke har tilgang til nett og de som har tilgang til det. Det er ikke alle som har like god økonomi som det Norge har. Alle har heller ikke like god råd som det vi har.
Det er viktig at barn tilegner seg kunnskap om nettet og hvordan man skal bruke det på en konstruktiv, god og lærerik måte. De norske myndighetene bruker i dag mye penger på at barn skal tilegne seg denne kunnskapen og lære å bruke nettet. Vi blir påvirker av mange ulike medier, og det er viktig å lære seg å tilegne seg den informasjonen som er viktig og ikke minst luke ut det som er så konstruktivt. Et viktig nøkkelord er å være kritisk. Men det er mange land som ikke har det så bra som det vi har, og de har heller ikke like forutsetninger for å kunne gi barn og ungdom denne kompetansen som er vanvittig viktig i dagens samfunn. Men det er viktig å se forskjellen og skille mellom de som ikke har tilgang til nett, og de som drar nytten av den teknologien de har adgang til. Jeg tror det er vanvittig viktig for oss mennesker som lever i dagens samfunn og lære oss å bruke nettet på riktig måte.

Kilder:

Kilde: 1 Mediemøter 2,side 120
Kilde 2 Mediamøter2,side 51