tirsdag 1. september 2009


Mitt første innlegg som fersk blogger – Noe sent, men ”Bedre sent enn aldri”.

Hvis jeg ser på meg selv som en person med kreative evner, at jeg er flink til å kommunisere med andre både muntlig og skriftlig, hvis jeg har et godt fargesyn, hvis jeg er interessert i IKT og digital teknologi, hvis jeg har gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til å tenke kritisk og analysere ulike tekster, er jeg den rette person til å ha dette faget skriver utdanningsprogrammet til www.vilblir.no

Jeg er ikke den flinkeste når det kommer til Pc eller andre tekniske duppeditter, men jeg er klar for å lære! Jeg ser på meg selv som ei sterk og selvstendig jente som vil lære mer om verden rundt seg. Media VG3 er et fint sted å starte, håper jeg.

Det er ingen hemmelighet at media er utrolig viktig i dagens samfunn. Jeg vil gjerne få bedre kunnskap om massemediene i det moderne samfunnet som vi lever i. Det vil si radio, film, aviser, tv, tidsskrifter, reklame og ikke minst internett. Alle disse mediene kommuniserer på en eller annen måte innen for et samfunn eller mellom samfunn.

Mediene i dag har en utrolig makt. De gjør det mulig å spre et budskap til mange mennesker over et stort område på kort tid. Det kan ha ulike konsekvenser og ikke alle er like bra. Media påvirker sosialiseringen og identitetskonstruksjon til de utallige ulike gruppene i vårt samfunn.

Det er også spennende å se hvordan mediene har påvirket vår verden både når det kommer til dagens samfunn, men også historisk sett.

Hvordan klarte egentlig Hitler å bli så stor og mektig?
Den totale propaganda
”Propagandaen skulle utføres med den ytterste konsekvens. Den skulle gjennomsyre hele landet, og innflytelsen være sterk i alle ledd. Spesielt måtte en nå og fange inn de unge, de som skulle bli det nye Tysklands håp for fremtiden.
Opp gjennom kamptiden i 20-årene hadde Goebbels vist at han behersket mediene i en grad som ingen andre. Han tok i bruk ny teknologi i Hitlers tjeneste; utnyttet presse, film, plakater og moderne kommunikasjonsmuligheter for å kontrollere og dirigere massene. Nå skulle han få sjansen til å utøve den samme kontrollen med hele statsapparatet i ryggen.
Først og fremst var det en bevisst holdning og ideologi som lå bak. Hitler så på propagandaen som et politisk våpen, og utnyttet det i en strategi! Seinere ble det et militært våpen på linje med de væpnede styrker og etterretningen.”

Jeg har liten tro på at Hitler var et menneske, hvem trodde han egentlig han var? Gud? Han måtte i så fall heller være mer lik djevelen, mener nå jeg.

"Hitlers hovedprinsipp var at propagandaen måtte være enkel!
Den skulle konsentrere seg om noen få tema, og gjenta disse om igjen og om igjen! – hjernevasking med andre ord. Slagordene skulle appellere til følelsene og ikke fornuften, de skulle gå til magen og ikke hodet. "
Massemediene har en vanvittig makt, større enn vi noen gang kan forstå. Hva gjør egentlig mediene med oss? Hvordan er det mulig å ha kontakt med andre mennesker på andre siden av jorda? Hvorfor vinkler journalister nyhetene sine i den rettingen de vil,og har de egentlig lov til det? Hvorfor får ikke funksjonshemmede like stor oppmerksomhet i mediene? Hvor stor makt har egentlig ”den fjerde statsmakt”?

Det er utallige ting jeg lurer på. I dette faget håper jeg at jeg lærer om Media i forhold til verden, både i dag og historisk sett.